Praktische informatie header

Praktische informatie

Praktische informatie

Betaalwijze en terugbetaling

Er wordt per behandeling contant afgerekend. Met een verwijzing/voorschrift van de huisarts of specialist geneesheer heeft u recht op terugbetaling via de mutualiteit. Een getuigschrift ter terugbetaling van de mutualiteit ontvangt u op het einde van de reeks.

In de praktijk wordt gewerkt volgens de huidige conventie en volgens de GDPR wetgeving.
(Verheye Adelien: KBO 0815.781.282, Vervaet Wouter: KBO 0671.978.287 en Colman Hannah: KBO 0698.720.296)

Wat brengt u mee?
  • Identiteitskaart
  • Klever van de mutualiteit
  • Voorschrift van de doorverwijzende arts
  • Onderzoeksresultaten, resultaten van beeldvorming (RX, CT-scan …)
  • Comfortabele en loszittende kledij kan voor u als patiënt handig zijn
Doelgroep

We hebben een zeer uitgebreid cliënteel qua aandoeningen en leeftijd. Iedereen, jong of oud, met acute of chronische aandoeningen, is welkom. We doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen .